O Portálu Občana

03. 05. 2019 admin datron

Cílem služby Portál občana je minimalizovat počet nutných návštěv občanů na Městském úřadě při vyřizování jednotlivých agend.

1. Práce s portálem občana

Portál občana umožnuje obsloužit anonymní občany, kteří mají k dispozici soupis životních situací s popisem a k tomu přiřazené elektronické formuláře. Případně občani mohou využít výhod přihlášení (více o přihlášení ZDE), kde mají k dispoci různá přednastavení a funkcionality pro jejich přihlášenou identitu, o proti anonymnímu občanovi.

2. Práce s elektronickými formuláři

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádné přihlášení nutné. Pokud ale budete chtít formulář elektronicky odeslat, je nezbytné učinit jednoduché přihlášení. Více informací o tom, co vám přihlášení na portále občana přinese a jak ho provedete, naleznete ZDE

3. Zařiďte si elektronický podpis

V rámci služby Elektronické formuláře můžete formulář odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něho.

4. Mám elektronický podpis

Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu. Elektronické podání, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, je z hlediska platné legislativy zcela totožné s běžným papírovým podáním podepsaným vaším podpisem.

5. Nemám elektronický podpis

Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu. Služba vám umožňuje i  tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit elektronické podání doručením Opisu podání s vaším vlastnoručním podpisem. Opis vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře. V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty, může dojít k zastavení řízení (dle §66 odst. 1, písmeno c) Správního řádu).

6. Chci si elektronický podpis zařídit

Veškeré informace o tom, jak si elektronický podpis opatříte, naleznete zde: ZDE

7. Vyberte si a odešlete požadovaný formulář

Připravili jsme pro vás několik způsobů, jak si můžete jednoduše a intuitivně vybrat formulář pro řešení vámi požadované agendy. Ve formuláři si zvolte, zda chcete odeslat formulář klasickou cestou (formulář bude odeslán na elektronickou podatelnu úřadu e-mailem) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce).

8. Právní ujednání

Pod uvedeným odkazem ZDE naleznete právní ujednání.

9. Obchodní podmínky

V přiloženém odkazu jsou uvedeny Obchodní podmínky


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://portalobcana.kraslice.cz:443/obcan/).
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.