Telefonní seznam

Po vybrání libovolného řádku se zobrazí modální okno s detailem informací o vybrané osobě.