Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad

 • Vydání občanského průkazu
 • Vydání cestovního dokladu
 • Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • Hlášení trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu
 • Změna jména nebo příjmení
 • Vítání občánků
 • Uzavření manželství
 • Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) a jejich duplikátů
 • Nahlížení do matričních knih
 • Vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách
 • Dotační program na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, památkové péče, sociálních služeb a zdravotnictví, prevence kriminality, životního prostředí pro rok 2020
 • Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku a vrtané studny pro rok 2020
 • Ohlášení živnosti volné fyzickou osobou
 • Ohlášení živnosti volné právnickou osobou
 • Zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba, právnická osoba, změny, vyřazení z evidence
 • Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
 • Oznámení přerušení-pokračování v provozování živnosti
 • Oznámení o zahájení-ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Dotační program na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, památkové péče, sociálních služeb a zdravotnictví, prevence kriminality, životního prostředí pro rok 2021
 • Dotační program na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, památkové péče, sociálních služeb a zdravotnictví, prevence kriminality, životního prostředí pro rok 2022

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.